Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat haar online dienstverlening begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. We willen zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

 

Toegankelijkheidsverklaring website De Rit Van Je Leven

In onze toegankelijkheidsverklaring kunt u precies zien hoe toegankelijk deze website is. Daar staat ook welke maatregelen wij nemen om aan onze plicht te voldoen. Deze verklaring geldt voor de website: http://www.deritvanjeleven.nl/ (De Rit Van Je Leven). De website deritvanjeleven.nl is door een onafhankelijk bureau beoordeeld op toegankelijkheid. Aan de hand van de resultaten uit het toegankelijkheidsonderzoek is de website geoptimaliseerd, zodat de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Zo zorgen we voor toegankelijke digitale informatie en dienstverlening voor zoveel mogelijk mensen.

 

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten via info@deritvanjeleven.nl.

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

 

Klacht

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.